Centrum Kultury i Języka Polskiego

03-04-2019

Egzamin kwalifikacyjny z języka polskiego

Uprzejmie informujemy o terminach egzaminów kwalifikacyjnych z języka polskiego:

Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach informuje, że egzaminy z języka polskiego dla zagranicznych kandydatów na studentów UJK na rok akademicki 2021/2022 odbędą się w dniach 5-7 lipca 2021 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna) oraz 14 września 2021 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna).

W celu zarejestrowania się na egzamin stacjonarny lub zdalny prosimy o przesłanie na adres mailowy: następujących informacji:

– imię i nazwisko,

– data i miejsce urodzenia,

– wstępna deklaracja dotycząca aplikowania na kierunek studiów,

– adres e-mail.