Centrum Kultury i Języka Polskiego

Kontakt

Centrum Kultury i Języka Polskiego

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 225
tel.: 41 349 70 80

e-mail:

Kierownik: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Dyżury: wtorki 11:30 – 13:00

Zastępca Kierownika: dr Katarzyna Ostrowska
Dyżury: piątki 11:30 – 13:00

Pracownicy administracyjni:
dr Marcin Pawlicki (tel. 41 349 70 80)

Dyżury dla studentów: pon.-pt. godz. 9.00-14.00