Centrum Kultury i Języka Polskiego

Dotychczasowe kursy

Prezentujemy wybrane kursy zorganizowane przez CKiJP UJK w Kielcach w ostatnich latach:

Kurs języka polskiego jako obcego w ramach programu “Świętokrzyskie dla Ukrainy”


Od listopada 2023 r. do czerwca 2023 r. prowadziliśmy kurs w ramach programu “Świętokrzyskie dla Ukrainy” zorganizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla uchodźców, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę. Przeprowadzono kompleksowe kursy w 11 grupach dla 160 osób. Czterdzieści dwie osoby zdały pozytywnie Państwowy Egzamin poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego i uzyskały certyfikaty poziomu B1.

Kurs języka polskiego w ramach programu “Solidarni z Ukrainą” NAWA

Od czerwca do sierpnia 2022 r. prowadziliśmy kurs w ramach programu NAWA „Solidarni z Ukrainą” dla studentów z ukraińskich uczelni, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę. Stypendyści wzięli udział w intensywnym i kompleksowym kursie języka polskiego, poznali również polską kulturę i historię.

Kurs języka polskiego w Starachowicach
słuchacze kursu języka polskiego na zajęciach

Od kwietnia do czerwca 2022 r. nasi lektorzy prowadzili w Starachowicach zajęcia lektoratowe kursu języka polskiego w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Starachowice pod poniższym linkiem:
https://starachowice.eu/aktualnosci/7634-ruszyl-kurs-jezyka-polskiego

Kurs  “Nauczanie języka polskiego jako obcego”

W czerwcu 2022 r. pracownicy naszego Centrum przeprowadzili zajęcia w ramach kursu przeznaczonego dla kandydatów po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich na kierunkach, takich jak: filologia polska, lingwistyka stosowana, pedagogika lub innych kierunkach, po których absolwent uzyskał przygotowanie pedagogiczne. Kurs uzupełniał wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Kurs “Język polski dla początkujących”

W czerwcu i lipcu 2022 r. lektorzy naszego Centrum prowadzili kurs “Język polski dla początkujących”
przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy osiągnęli wiek minimum 17 lat i przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego. 2022 r. Kurs był przeznaczony dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem polskim.
 

 

Kurs w roku akademickim 2020/2021

Kompleksowy kurs języka polskiego online. Cena: 800 zł. W ramach kursu zapewniamy doskonalenie wszystkich sprawności językowych z doświadczonymi lektorami!
Kilka informacji:

• Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców posiadających znajomość języka polskiego na poziomie A2/A2+
• Kurs języka polskiego online na poziomie B1
• Minimalna liczba uczestników: 11

Kurs języka polskiego w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego

W 2021 r. nasze Centrum organizowało kurs w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. We wtorek 20 lipca gościliśmy w naszym Centrum stypendystów Programu. Było to jednocześnie zakończenie szeregu zajęć, jakie przygotowaliśmy dla nich w tym roku. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim stypendystom wspaniałych końcowych wyników na naszych egzaminach, dziękujemy w imieniu Kierownictwa oraz wszystkich pracowników Centrum Kultury i Języka Polskiego, a także życzymy sobie i Wam dalszych sukcesów.
Wyrażamy też nadzieję na dalszą współpracę z naszymi przyjaciółmi z Białorusi przy okazji kolejnych edycji Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego.