Centrum Kultury i Języka Polskiego

Egzaminy kwalifikacyjne

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych z języka polskiego

Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach informuje,

że egzaminy z języka polskiego dla zagranicznych kandydatów na studentów UJK na rok akademicki 2023/2024 odbędą się w dniach:

-> 5-6 lipca 2023 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 12:00 – część ustna),

-> 14 września 2023 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 12:00 – część ustna).

 

UWAGA: egzamin z języka polskiego jest tylko częścią procesu rekrutacji UJK! Po informacje o opłatach za egzamin oraz wszystkich procedurach procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa kierunki znajdą Państwo tutaj: https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Po wysłaniu formularza, proszę czekać na e-mail z dalszymi instrukcjami, który przyjdzie do Państwa kilka dni przed egzaminem.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda rejestracja na egzamin?
Uwaga: zapisy na egzamin 14 września trwają do nieprzekraczalnego terminu 12 września 2023 r.

W celu zarejestrowania się na egzamin prosimy o odpowiednio wcześniejsze wypełnienie formularza (Uwaga! W polu “miejscowość urodzenia” wpisujemy nazwę miasta/wsi itp. oraz kraju urodzenia):


 

 


 

Z jakich części składa się egzamin i ile trwa?
Egzamin składa się z dwóch części:

  • pisemnej (czas pisania: nie dłużej niż 120 minut)
  • ustnej (nie dłużej niż 20 minut)

Kto powinien uczestniczyć w egzaminie?
Obcokrajowcy, którzy chcą podjąć studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (również w jego filiach) po raz pierwszy.

Kandydaci pochodzący z zagranicy chcący studiować w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  muszą potwierdzić znajomość języka polskiego, gdyż studia prowadzone są w języku polskim. Potwierdzenie można uzyskać poprzez:

  • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
  • posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • uzyskanie potwierdzenia przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu albo uznania świadectwa/dyplomu w języku polskim).

    Kto nie musi w nim uczestniczyć?

Obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej nie dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w Polsce lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce.

Jaki jest poziom tego egzaminu?
Poziom egzaminu wstępnego to B1.

Kiedy organizowane są egzaminy?
Egzaminy z języka polskiego dla zagranicznych kandydatów na studentów UJK na rok akademicki 2023/2024 odbędą się w dniach 5-5 lipca 2023 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna) oraz 14 września 2023 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna).

Z jakich platform mogę korzystać podczas ustnej części zdalnego egzaminu?
Część ustna odbywa się na platformie MS Teams. Dzięki linkowi, który kandydat otrzyma od nas po rejestracji, będzie mógł dołączyć do konwersacji przez przeglądarkę internetową (najlepiej Microsoft Edge lub Opera), nawet, jeżeli nie posiada aplikacji MS Teams.

Procedura przystąpienia do egzaminu zdalnego

Po zarejestrowaniu się (patrz “Jak wygląda rejestracja na egzamin?”) otrzymasz na swoją skrzynkę e-mailową informację o założeniu konta na specjalnej platformie, na której odbędzie się cześć pisemna egzaminu. Należy wtedy wykonać próbne logowanie.
Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło dostępu – pojawi się komunikat z formularzem.

Gdzie znajdę przykładowe testy?

Przykładowe testy znajdują się na stronie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

Jak szybko otrzymam wyniki i co dalej?

Wyniki pojawią się jeszcze tego samego dnia, a każdy uczestnik otrzyma o tym informację w panelu rekrutacyjnym.
Po zdanym egzaminie możesz kontynuować procedurę przyjęcia na studia.