Centrum Kultury i Języka Polskiego

Pracownicy

Kierownictwo

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – pierwsza kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach (w latach 2015-2020), obecnie dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego grup na kierunku English Division.
Kontakt:

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK – kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach od 1 października 2020 r. W latach 2015-2020 zastępca kierownika ds. merytorycznych. Językoznawca, lektor języka polskiego jako obcego od 2012 r., przewodniczący Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego w UJK w Kielcach, organizator Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach (2015 r., 2016 r.). Prowadzi zajęcia ze stypendystami programu Erasmus+ i programów pokrewnych oraz w grupach ukraińsko- i rosyjskojęzycznych.
Kontakt:
Konsultacje: wtorki 11.30 – 13.00 (online)

dr Katarzyna Ostrowska

dr Katarzyna Ostrowska – zastępca kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach od 1 października 2020 r., doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, współpracowniczka Wydawnictwa Pedagogicznego Związku Nauczycieli Polskich, od 2017 r. lektorka języka polskiego jako obcego, zajmuje się nauczaniem grup chińskojęzycznych.
Kontakt:
Konsultacje: piątki 11.30-13.00 (online)

Lektorzy

mgr Monika Jaworska

mgr Monika Jaworska  – mgr filologii polskiej, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze z ponad 25-letnim doświadczeniem, lektor języka polskiego jako obcego. Doktorantka w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kontakt:
Konsultacje: piątki 12.30-13.15 (online)

mgr Justyna Jedlikowska

mgr Justyna Jedlikowska – pracuje jako lektor języka polskiego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Z wykształcenia jest filologiem polskim i rosyjskim. Studiuje na IV roku studiów doktoranckich na kierunku językoznawstwo. Obecnie zajmuje się naukowo składnią tekstów polskich konstytucji.
Kontakt:
Konsultacje: piątki 19.30-20.30 (online)

kobieta, uśmiech

mgr Katarzyna Pękala – mgr filologii polskiej, nauczycielka języka angielskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów Tłumaczeń Specjalistycznych w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczka międzynarodowych kursów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego w Edynburgu, Dublinie i Oxfordzie, lektor języka polskiego jako obcego w UJK w Kielcach.
Kontakt:
Konsultacje: piątki 9.45-11.15 (online)

mgr Barbara Maj-Malinowska – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2000); w latach 2000-2012 lektor i egzaminator Goethe-Institut w Świętokrzyskim Centrum Języków Obcych w Kielcach, 2013 –2016 – wykładowca w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (PŚk), 2016 – 2018 – asystent na PŚk w Kielcach, od 2017 – doktorantka studiów językoznawczych w UJK w Kielcach – autorka artykułów naukowych pisanych w językach polskim i niemieckim.
Kontakt:
Konsultacje: piątki 12.30-13.15 (online)

Sprawy administracyjne

dr Marcin Pawlicki

dr Marcin Pawlicki – językoznawca o zainteresowaniach psycholingwistycznych i pragmalingwistycznych. Szczególnie zainteresowany tematyką roli podświadomości w komunikacji, a także perswazją i manipulacją językową.
Kontakt: