Centrum Kultury i Języka Polskiego

Pracownicy

Kierownictwo

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK – kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach od 1 października 2020 r. W latach 2015-2020 zastępca kierownika ds. merytorycznych. Językoznawca, lektor języka polskiego jako obcego od 2012 r., przewodniczący Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego w UJK w Kielcach, organizator Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach (2015 r., 2016 r.). Prowadzi zajęcia ze stypendystami programu Erasmus+ i programów pokrewnych oraz w grupach ukraińskojęzycznych.
Kontakt:
Konsultacje: piątki 8.00-9.30 (pokój 226)

dr Katarzyna Ostrowska – zastępczyni kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach (od 1 października 2020 r.); doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo; członkini Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego w UJK w Kielcach; absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; lektorka języka polskiego jako obcego (od 2017 r.); redaktorka tomów, takich jak: Język polski jako obcy (seria „Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty Kieleckie”), Kielce 2021 oraz W świetle glottodydaktyki (seria: „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie”), Kielce 2021; zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego grup chińskojęzycznych, a także języka polskiego medycznego na kierunku English Division.
Kontakt:
Konsultacje: wtorki 9.45-11.15 (tydz. B) (pokój 226)

Lektorzy

mgr Monika Jaworska

mgr Monika Jaworska  – mgr filologii polskiej, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze z ponad 25-letnim doświadczeniem, lektor języka polskiego jako obcego. Doktorantka w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kontakt:
Konsultacje: 14.02.2024 r. godz. 10.00-11.30

mgr Katarzyna Pękala – mgr filologii polskiej, nauczycielka języka angielskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów Tłumaczeń Specjalistycznych w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczka międzynarodowych kursów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego w Edynburgu, Dublinie i Oxfordzie, lektor języka polskiego jako obcego w UJK w Kielcach.
Kontakt:
Konsultacje: 2.02.2024 godz. 9.30 oraz 12.02.2024 godz. 9.30.

dr Marcin Pawlicki

dr Marcin Pawlicki – językoznawca o zainteresowaniach psycholingwistycznych i pragmalingwistycznych. Szczególnie zainteresowany tematyką roli podświadomości w komunikacji, a także perswazją i manipulacją językową.
Kontakt: