Centrum Kultury i Języka Polskiego

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach planuje przeprowadzenie egzaminu na poziomie B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) w dniach 24-25 czerwca 2023 r.

Rejestracja Kandydatów na sesję egzaminacyjną 24-25 czerwca 2023 r. rozpocznie się
25 kwietnia 2023 r. o godz. 8.00.

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że rejestracja Kandydatów na egzamin certyfikatowy (24-25 czerwca 2023 r.) organizowany przez nasze Centrum została zakończona. Trwa weryfikacja danych. Proszę czekać na dalsze informacje, które prześlemy w ciągu kilku dni na Państwa maile. O ewentualnych wolnych miejscach poinformujemy wkrótce.

Rejestracja na egzamin rozpocznie się dwa miesiące przed jego terminem (po opublikowaniu na stronie REJESTRACJA NA EGZAMIN | certyfikatpolski.pl. Listy podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego w sesji czerwcowej 2023 r.)

Uwaga!

Osoby o specjalnych potrzebach (np. słabowidzące, słabosłyszące, niewidzące, niesłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami komunikacji językowej i in.) proszone są o kontakt przed dokonaniem rejestracji pod adresem mailowym w celu uzgodnienia warunków przystąpienia do egzaminu.

 

W celu przystąpienia do egzaminu certyfikatowego należy:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny;
  2. zaczekać na odpowiedź od Organizatorów (informacje o tym, kto został zakwalifikowany, zostaną przekazane w ciągu 3 dni roboczych);
  3. po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu należy wnieść opłatę egzaminacyjną w ciągu 3 dni roboczych;
  4. przesłać na adres potwierdzenie dokonania opłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia opłaty przez Centrum zostanie przesłana informacja o zarejestrowaniu na egzamin.

Proszę nie dokonywać wpłat, jeśli Państwo nie otrzymali potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia na egzamin.

Osoby, które nie otrzymają informacji w wyznaczonym czasie 3 dni roboczych, nie zostaną zarejestrowane.


WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Bank MILLENNIUM o/Kielce:
31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

IBAN: PL  31 1160 2202 0000 0003 3754 1719
SWIFT/BIC : BIGBPLPW

Tytuł płatności:

KURS.2023.000015/ imię i nazwisko, poziom egzaminu

 

Wszystkie koszty związane z przelewem pokrywa wpłacający.

 

PO TERMINIE REJESTRACJI NIE JEST MOŻLIWA ZMIANA POZIOMU EGZAMINU.

 

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport.

 

OPŁATY

 

Opłata za egzamin stanowi równowartość kwoty euro w przeliczeniu na PLN:

  • poziom B1 – równowartość 150 euro w polskich złotych (obowiązuje stawka wg kursu NBP na 31.03.2023 r.).

 

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 euro.

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAPLANOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ POŚWIADCZANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA ROK 2023:

 

  • 24-25 czerwca 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 18-19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

ZWROT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ
Uwaga!

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu, Centrum nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin.

Jeśli rezygnacja z przystąpienia do egzaminu nastąpi w terminie 26-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – CKiJP zwraca 60%  opłaty za egzamin. Jeśli rezygnacja nastąpi co najmniej 35 dni przed egzaminem kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 20%.

Czas oczekiwania na zwrot może potrwać do 20 dni.

Szanowni Państwo,

w celu otrzymania zwrotu pieniędzy za egzamin bardzo prosimy o podanie  informacji według poniższej instrukcji na adres mailowy :
– imię i nazwisko osoby, której dotyczy zwrot pieniędzy za egzamin;
– imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego;
– numer konta bankowego (jeśli nie jest to konto w polskim banku, to również numer SWIFT/BIC);
– nazwa i adres banku (razem z kodem pocztowym).

Podanie niepełnych danych spowoduje przedłużenie procedury zwrotu, dlatego prosimy o ich dokładne podanie według powyższej instrukcji.  Postaramy się wykonać zwroty jak najszybciej. W obecnej sytuacji zwrot wykonywany jest w ciągu około 14 dni roboczych od podania przez Państwa danych do wykonania przelewu.

Z wyrazami szacunku,
Pracownicy Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach


Zapraszamy na stronę https://certyfikatpolski.pl/, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje o egzaminach certyfikatowych organizowanych przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jedynie te egzaminy uprawniają do ubiegania się o uzyskanie polskiego obywatelstwa. Poniżej link do najczęściej zadawanych pytań:
https://certyfikatpolski.pl/najczesciej-zadawane-pytania/