Centrum Kultury i Języka Polskiego

Nasza działalność

Historia

Centrum Kultury i Języka Polskiego jest jednostką wydziałową Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Powstało w 2015 r. na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Władze CKiJP UJK

Pierwszym kierownikiem Centrum była dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK, która pełniła swoje obowiązki w latach 2015-2020.
Pierwszym zastępcą kierownika był dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK.

Od 2020 r. kierownikiem Centrum jest dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK.

Również od 2020 r. funkcję zastępcy kierownika pełni dr Katarzyna Ostrowska.

Budynek Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach, w którym mieści się siedziba CKiJP
Budynek Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach, w którym mieści się siedziba CKiJP

Cele

Działalność CKiJP obejmuje:

 • Dydaktykę: organizację zajęć pod nazwą język polski – lektorat dla studentów obcokrajowców pierwszego roku studiów licencjackich
  i jednolitych studiów magisterskich 
 • Organizacje zajęć języka polskiego dla studentów przebywających na UJK w Kielcach w ramach programu Erasmus+ oraz komercyjnych kursów języka polskiego/dokształcających języka polskiego jako obcego
 • CKiJP organizowało w ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza kursy dokształcające z języka chińskiego, a także współorganizowało zajęcia na temat różnych aspektów kultury chińskiej (teatr, film itp.), odczyty, pokazy filmowe, wystawy i inne imprezy kulturalne
 • Od początku swojego istnienia CKiJP koncentruje swoją działalność dydaktyczną na studentach obcokrajowcach, ze szczególnym uwzględnieniem grup studentów ukraińskich i chińskich, organizując dla nich zajęcia z języka polskiego z wykwalifikowanymi lektorami.
 • Organizowanie lektoratów z języka polskiego w ramach programu Erasmus+

Szczegółowa oferta kursów organizowanych przez CKiJP UJK

 • Erasmus+ – 30 godzin lektoratów, 3 pkt ECTS,
 • Zajęcia z języka polskiego dla studentów obcokrajowców I roku I stopnia oraz I roku studiów jednolitych magisterskich – I semestr: 60 godzin, 2 pkt ECTS, ZO; II semestr; 60 godzin, 2 pkt ECTS, ZO i Egzamin,
 • Komercyjne kursy języka polskiego (Szkoła letnia języka polskiego),
 • Kursy języka chińskiego (do 2020 r.)