Centrum Kultury i Języka Polskiego

Plany zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Humanistycznego UJK, ul. Uniwersytecka 17.

Siedziba Centrum Kultury i Języka Polskiego mieści się w Centrum Języków Obcych, ul. Uniwersytecka 17, II piętro, pok. 225.