Centrum Kultury i Języka Polskiego

Plany zajęć

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem nr 238/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 października 2020 roku zajęcia w Centrum Kultury i Języka Polskiego będą odbywać się zgodnie z planami zajęć w formie zdalnej poprzez pakiet MS Teams.