Centrum Kultury i Języka Polskiego

Informacje ogólne

Informacje dotyczące rejestracji Kandydatów na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Szanowni Państwo!

Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach (dalej jako CKiJP; Centrum) informuje, że rejestracja na egzamin w naszym ośrodku odbywa się za pośrednictwem formularza online. Dostęp do niego będzie miał każdy ze zdających kandydatów w wyznaczonym terminie. Jedynym ograniczeniem rejestracyjnym jest liczba dostępnych miejsc. Wiemy, że w ostatnich latach egzaminy certyfikatowe cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też rejestracja Kandydatów może trwać krótko. Ważne jest zatem uważne śledzenie informacji dotyczących terminu rozpoczęcia rejestracji (miesiąc, dzień, godzina), które zamieścimy na stronie Centrum z krótkim wyprzedzeniem. Każdy z Kandydatów proszony jest o osobiste zarejestrowanie się na egzamin certyfikatowy.

 Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Dnia 9 marca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki nadał Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach   na okres 2 lat uprawnienia  do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na następujących poziomach:

  • A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
  • A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy są oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy. Odbywają się według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Przypominamy, że jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego  na określonym poziomie zaawansowania językowego jest certyfikat wydany przez wymienioną powyżej Komisję. Do niego załączono suplement zawierający wynik ogólny egzaminu (w %) i wyniki poszczególnych modułów egzaminu części pisemnej i ustnej (w %).

Do egzaminów będą mogli przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy są zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

Przydatne linki i adresy:

  • Informacje niezbędne o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, struktura egzaminu, sposób przygotowania do egzaminu, przykładowe testy egzaminacyjne itp.): http://certyfikatpolski.pl/
  • Sekretariat Państwowej Komisji do spraw  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 

            E-mail:

Telefony:

+48(22) 390 35 37

+48 (22) 390 35 87

Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00-16.00

 https://nawa.gov.pl