Centrum Kultury i Języka Polskiego

14-06-2022

Egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Przypominamy, że egzaminy z języka polskiego dla zagranicznych kandydatów na studentów UJK na rok akademicki 2022/2023 odbędą się w dniach 5-6 lipca 2022 r. (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna) oraz 14 września 2022 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna).

-> Jak zapisać się na egzamin?

W celu zarejestrowania się na egzamin prosimy o przesłanie na
adres mailowy: następujących informacji (dane osobowe muszą być zgodne z danymi w paszporcie lub innym oficjalnym dokumencie):
– imię i nazwisko,
– data i miejsce urodzenia,
– kierunek studiów, na który aplikuje kandydat,
– adres e-mail.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Egzaminy kwalifikacyjne