Centrum Kultury i Języka Polskiego

17-05-2022

Kurs: Język polski dla początkujących

Zapraszamy na bezpłatny kurs: Język polski dla początkujących.
Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy osiągnęli wiek minimum 17 lat i przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po 24 lutego. Uzupełnia wiedzę z zakresu języka polskiego jako obcego.
Początek rejestracji: 2022-05-12
Koniec do: 2022-05-23
Termin składania dokumentów: 2022-05-23
Miejsce składania dokumentów: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Kierownik kursu: dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska
Zapisać można się tu:  https://ujk.edu.pl/kursy/