Centrum Kultury i Języka Polskiego

18-05-2022

Kurs: Nauczanie języka polskiego jako obcego

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich na kierunkach, takich jak: filologia polska, lingwistyka stosowana, pedagogika lub innych kierunkach, po których absolwent uzyskał przygotowanie pedagogiczne, uzupełnia wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Liczba godzin: 30

Koszt kursu: 700 zł (przy 11 uczestnikach) – 400 zł (przy 20 uczestnikach)

Początek rejestracji: 2022-05-12

Koniec do: 2022-05-23

Termin składania dokumentów:  2022-05-23

 

Miejsce składania dokumentów:  Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Kierownik kursu: dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

 

Więcej szczegółów: https://ujk.edu.pl/kursy/index.php?page=0&id=137&id_jednostki=0&miejscowosc=0

 

Zapisać się można tu: https://ujk.edu.pl/kursy/