Centrum Kultury i Języka Polskiego

18-12-2019

Płatny kurs języka chińskiego

KONTAKT

Centrum Kultury i Języka Polskiego

Ul. Uniwersytecka 7, pokój B207

godz. 8.00-13.00

tel. 41 349-70-83

e-mail:

(w tytule e-maila proszę wpisywać następującą treść: REJESTRACJA JĘZYK CHIŃSKI)

REJESTRACJA

http://www.ujk.edu.pl/kursy/

HARMONOGRAM REJESTRACJI

18.12.2019 – 17.01.2020 rejestracja w systemie

07.01.2020 – 27.01.2020 termin składania dokumentów oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych dla osób bez certyfikatu znajomości języka angielskiego

tydzień od 28.01.2020 – rozpoczęcie zajęć

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat na uczestnika kursu dokształcającego składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na kurs dokształcający – formularz osobowy wydrukowany z systemu

2) dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
a w przypadku braku ww. dokumentu rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego

3) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

KOSZT

400 zł

CZAS TRWANIA

styczeń-czerwiec 2020 r.

GODZINY ZAJĘĆ

Popołudniowe.  Osoby PEWNE prosimy o uzupełnianie formularza dotyczącego preferencji dni, w czasie których będą odbywały się zajęcia języka chińskiego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX2kgy1OE9X2JBB_wJ6_tuZAozMBxJfl4__pV9ydYqrrirSQ/viewform?usp=sf_link

LICZBA GODZIN

67,5h dydaktycznych do zrealizowania w miesiącach styczeń-czerwiec 2020 r. Tygodniowo 3h dydaktyczne (w praktyce oznacza to realizację zajęć raz w tygodniu po 2h 15 min).

JĘZYK WYKŁADOWY

Język angielski. Z tego względu wymagane jest złożenie kopii certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego (wystarczy certyfikat uczelniany lub certyfikat ukończenia danego poziomu językowego na kursach w prywatnych szkołach – w przypadku braku certyfikatu odbędzie się krótka rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca podstawową znajomość języka angielskiego).