Centrum Kultury i Języka Polskiego

01-10-2019

Przywitanie obcokrajowców

650 osób z 28 krajów będzie studiować na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy. Powitaliśmy ich w auli wykładowej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W czasie uroczystości na temat działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego opowiedziała Pani Kierownik prof. UJK dr hab. Marzena Marczewska.

Kontakt

Centrum Kultury i Języka Polskiego
Wydział Humanistyczny

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576432122e.kju1576432122@murt1576432122nec1576432122
tel: 41 349 70 80
tel: 41 349 70 83