Centrum Kultury i Języka Polskiego

22-02-2021

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych z języka polskiego

Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach informuje, że egzaminy z języka polskiego dla zagranicznych kandydatów na studentów UJK na rok akademicki 2021/2022 odbędą się w dniach 5-7 lipca 2021 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna) oraz 14 września 2021 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna).