Centrum Kultury i Języka Polskiego

11-02-2022

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych z języka polskiego

Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach informuje, że egzaminy z języka polskiego dla zagranicznych kandydatów na studentów UJK na rok akademicki 2022/2023 odbędą się w dniach:

-> 5-6 lipca 2022 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna),

-> 14 września 2022 (godz. 10:00 – część pisemna, godz. 13:00 – część ustna).

Zapisy: