Aktualności

Zapraszamy na kurs „Język polski podstawowy (Basic Polish)”

Drodzy Studenci, informujemy, że rozpoczynamy nabór na kurs „Język polski podstawowy (Basic Polish)„. Kurs jest skierowany do obcokrajowców studiujących na 1 roku kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim, którzy posiadają podstawową wiedzę z przedmiotu Basic Polish obowiązującego na 1 semestrze kierunku lekarskiego…
Więcej

Egzamin w Winnicy

  W dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Winnicy odbył się egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, dla kandydatów na studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do egzaminu przystąpiły 83 osoby, w większości uczniowie winnickich szkół. Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:…
Więcej

Z wizytą u naszych przyjaciół

Na zaproszenie Dniepropietrowskiego Obwodowego Związku Polaków, w  dniach 9-13 maja 2017 roku, delegacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej (w składzie:  Katarzyna Grzeszczuk- pracownik Centrum Kultury i Języka Polskiego, Klaudia Łodejska – doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kamil Dziewit-…
Więcej

Uwaga studenci i pracownicy UJK!

Ostatnie zajęcia przed wiosenną przerwą odbędą się 7.04.2017 roku. Kolejne zajęcia odbędą się  21.04.2017 roku, zgodnie z planem dostępnym w module Wirtualna Uczelnia. Uprzejmie informuję, że plany zajęć są systematycznie aktualizowane.    

Test kwalifikacyjny z języka polskiego

Test kwalifikacyjny, na podstawie którego studenci zostaną przyporządkowani do poszczególnych grup lektoratowych odbędzie się 7.10.2016 w auli B1 ul. Świętokrzyska 15, budynek G. 

Wakacyjne kursy języka polskiego

Letnie kursy dokształcające przeznaczone są dla zagranicznych kandydatów na studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wakacyjne kursy uzupełniają wiedzę w zakresie języka polskiego jako obcego w stopniu niezbędnym do podjęcia studiów. Proponujemy kursy obejmujące 200 lub 300 godzin zajęć.   Wariant I…
Więcej

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Centrum Kultury i Języka Polskiego wprowadziło program kursów dokształcających. Kursy dokształcające przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. W trakcie kursu uczestnicy nabywają niezbędne kompetencje językowe i kulturowe. Program kursów jest dostosowywany do potrzeb jego…
Więcej

Wakacyjny kurs przygotowawczy z języka polskiego jako obcego

Kurs przeznaczony jest dla tych kandydatów na studentów zamierzających podjąć studia na dowolnie wybranym kierunku studiów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (grupy o profilu humanistycznym, medycznym, technicznym, ekonomicznym), dla których język polski jest językiem obcym/drugim. Nauka rozpoczyna się na…
Więcej

Język polski jako obcy

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nauką języka polskiego jako obcego/drugiego. Obejmuje on różne poziomy nauczania, tj. odpowiednio poziom A1, A2, B1. Nauka rozpoczyna się na poziomie podstawowym A1. Podstawą przyjęcia do grupy na innym poziomie językowym będzie test kwalifikacyjny…
Więcej